Time left to IMM 2011

EVENT DATE: 2011-07-21 12:00:00
TIME LEFT: -3713 days, 17 hours, 56 minutes, 46 seconds

Main Menu

DSC01731.jpg
SL Card

We will be able to sell you cards for traveling on the buses in Stockholm for reduced price during the meeting

Priser för och information om de SL-biljetter som SCTS säljer under IMM2011:

Prices and information on the SL-tickets SCTS sell during IMM2011:

Priserna är:

Prices are:

Vuxna
Adults 

1 dag 85 SEK

2 dag 150:-

3 dag 180:-

4 dag 210:-

5 dag 240:-

Barn upp till 20 år samt pensionär
Children up to 20 years and retired 

1 dag 51:-

2 dag 90:-

3 dag 108:-

4 dag 126:-

5 dag 144:-

Biljetterna används i hela SL trafiken, alltså från Södertälje i söder via
Stockholm i mitten till Norrtälje i norr,
http://sl.se/sv/Resenar/Planera-resa/Kartor/, och på Vaxhomsbolagets
Djurgårdsfärjor (OBS! bara på dessa färjor) inga andra Djurgårdsfärjor eller
andra Vaxholmsfärjelinjer. Vanliga SL-pappersbiljetter gäller ej på
Djurgårdsfärjorna. Utan förköpsbiljett kostar en Djurgårsfärja 40 SEK enkel
tur per person.

Biljetterna används på land från Södertälje kommun i söder till Norrtälje
kommun i norr och lite till enligt SL-kartor.

The tickets are used throughout the SL traffic, from Södertälje in the south through
Stockholm in the mid to Norrtälje in the north,
http://sl.se/sv/Resenar/Planera-resa/Kartor/, and Vaxhomsbolagets
Djurgården Ferries (NOTE: only on those ferries) no other Djurgården ferries or
second Vaxholm Ferry Lines. Normally SL paper tickets do not apply to
Djurgården ferries. Without pre-sale ticket it costs 40 SEK for one tour on a Djurgårs ferrie
per person.

The tickets used on the land from the municipality of Södertälje in the south to Norrtälje
municipality in the north and a little bit under the SL maps.